Från Tim Dyson…

Gott Nytt År till gemenskapen ´the Emerald Heart´

2013 innebar stora förändringar för mig i och med att jag klev in i rollen som en ´Elder av the Emerald Heart´. Det första jag blev medveten om var den enorma mängd Ljus och kraft som nu flödade genom mig. Till att börja med förde det fram rädslor och annan problematik och det tog ett tag innan mitt system stabiliserats, men jag var väl medveten om att detta ökade flöde krävdes för den roll jag nu trädde in i och det jag kände var skräckblandad förtjusning.  På det praktiska planet är det fortfarande mycket som är i sin linda men det som kändes bra var att via Skype eller telefon få kontakt med Practitioners och dem som håller Gatherings för att få en känsla för vad det är som faktiskt är grunden för the Emerald Hearts gemenskap och min förhoppning är att alla hade en positiv upplevelse av detta. Jag tycker om att hjälpa människor att se sina styrkor och komma över sina svårigheter och det är något jag är duktig på, och därför vill jag gärna att människor som redan arbetar med Ljuset från the Emerald Heart ser mig som någon de kan vända sig till för hjälp och guidning om de känner sig dragna till det. Jag har sett hur min roll som mentor ökat och hur en del erfarna Practitioners vänt sig till mig för rådgivning då Dave har varit väldigt svår att nå. Detta satte igång en hel del rädslor eftersom jag inte kan se lika djupt som Dave, men jag vet att min styrka ligger i att se ett bredare spektra av en persons liv så därför är jag trygg i att de får vad de behöver och jag kan lita på det som sker.

Jag ser väldigt mycket fram emot att se hur fundamentet – ´the Elders´ kommer att utvecklas under 2014 och hur vi som ´Elders´kan hjälpa the Emerald Heart att fortsätta växa som en gemenskap och aktiv spirituell väg för sanna sökare, och givetvis är jag också nyfiken på hur min egen individuella roll som en `Elder´ utvecklas. Jag tackar er alla för att ni varit del av denna gemenskap vare sig ni endast läser Bloggen eller är mera aktiva och jag önskar er alla ett framgångsrikt och givande 2014 fyllt av växande och glädje.

I kärlek, Tim

 ______________________________________________________________

Från Lynne Shaw…

Till alla,

2013 var verkligen ett otroligt år.

Att bli inbjuden att stiga in I rollen som en ´Elder av the Emerald Heart´har inneburit en enorm ära och ansvar. Jag har tvingats ha ännu mera tillit och släppa taget än mera för att Ljuset ska kunna flöda genom mig på en djupare nivå. Detta har blivit en daglig övning. Det kan vara oerhört utmanande men det har fört med sig så mycket möjligheter till växande.

Att bli inbjuden att dela en shamansk resa för att människor skulle få kontakt med Moder Jord på Emerald Heart retreaten i augusti  var en underbar upplevelse. Det var så vackert att bevittna hur detta berörde människor, ibland på ett riktigt djupt sätt. I takt med att flödet av Ljus genom mig har ökat, har många gåvor kommit fram.   

Jag skulle vilja dela med er det som hände 22 oktober 2013, då  den största gåvan någonsin gavs till mig. Det var den dag som jag gavs ´the Emerald Heart Divine Plan Healing System´. En healing metod att delas med världen och dem som är redo. Den är fantastiskt enkel, men en typ av healing som går på djupet och som kan användas för eget bruk eller för andra.  Det Ljus från the Emerald Heart som kommer igenom vid dessa tillfällen är både milt och väldigt djupgående och kraftfullt.   

Det har varit en otrolig välsignelse att få arbeta med David Ashworth i förberedelserna med att ta fram det material som är nödvändigt för att lära ut denna healing metod. Om detta talar till dig så hoppas jag att vi ses på någon kurs under 2014. Jag önskar er alla ett underbart Nytt År.

Låt oss dela Ljuset, bli Ljuset, vara Ljuset.

Välsignelse,

Lynne

______________________________________________________________

Från Rosa Hultman…

Vår gamle lärare, 2013, har lämnat oss…

och jag blev svedd och jag blev bränd… Det är vad den ökade mängden Ljus gjort med mig sedan jag klev in i rollen som en ´Elder av the Emerald Heart´.  Ett ständigt bortbrännande av Ego, vilket i sin tur medfört stor transformation i mitt liv. I mitt försök att summera det gångna året, samt dela med mig av vad jag lärt mig, ser min Nyårshälsning till er all ut så här:

Låt oss minnas Daves framgångsrika uppmaningar från Universum under det gångna året. Låt oss lyssna och lära till Universums uppmaningar med större inlevelse under det kommande året. Låt oss minnas sälla upplevelser och låt oss vårda dem ömt i våra hjärtan. Låt oss glömma gamla sorger och bestämma oss för att inte dra upp dem igen under det nya året. Låt oss bestämma oss att med ny beslutsamhet förnya våra liv, våra vanor och våra framgångar. Om förra året var ett hopplöst år, låt det nya året bli ett hoppfullt åt.

Kom ihåg att oavsett vad våra prövningar består i, eller hur nedslagna vi kanske känner oss, om vi bara fortsätter i vår strävan att bli bättre så kommer vi att inse hur att ”vara skapad till Guds avbild” betyder att vi är berikade med obegränsade krafter, som är mycket större än våra värsta prövningar. Låt oss bestämma oss för att vinna, att fokusera all vår koncentration på fortsatta framgångar och vi kommer att stå där med segern. 

Kom ihåg att de gångna svårigheterna inte kommit till oss för att krossa oss, utan för att stärka vår beslutsamhet att använda våra obegränsade gudomliga krafter. Gud önskar inget hellre än att vi övervinner de svåra test livet ger oss och hittar vägen tillbaka hem till Honom och hans visdom. Låt oss återvända Hem under det nya året.

Detta är mitt budskap till er inför det nya året 2014.

Jag välsignar er med Ljuset från the Emerald Heart / Rosa

____________________________________________________________ 

 Från Yvonne Hrdy…

Till alla,

Det är som alltid fantastiskt att se tillbaka på ett år med the Emerald Heart och se hur mycket som hänt och det blir om än mer tydligt det gångna året. Januari startade med en Emerald Heart Essence Practitioner Training i Munchen, den första Dave hållit utanför Storbrittannien och jag kände mig ärad och förväntansfull att stiga in i min roll som mentor till ett antal nya studenter, förutom dem jag lär att hålla Gatherings.

Att sedan bli inbjuden att stiga in I rollen som en ´Elder´ några månader senare förde mig till en ny nivå av ansvar och förväntan och att få känna hur Ljuset ökade inom och genom mig var en helt fantastisk erfarenhet. Ökat Ljus innebär förståss att saker kommer till ytan som behöver släppas taget om, typ tvivel på mig själv, rädslor och de försvar vi tar till ibland, så det har utan tvekan varit ett mycket intensivt år av transformation och jag ser tillbaka med tacksamhet och en ny känsla av inre frihet jag inte känt innan.  

Detta är har också varit ett år där min koppling till det Gudomligt Feminina kommit tillbaka än mer intensivt än tidigare och jag har börjat hålla mina egna Ljusöverföringar.   Kom ihåg att the Emerald Heart tar fram dina gåvor och talanger, din potential och när detta händer som när en andra ström av medvetande kommer igenom så löper sinnet amok och det krävs en hel del ansträngning för att stanna i hjärtat där alla svar finns, speciellt eftersom där inte finns några motsättningar, utan man måste ge upp för sanningen.   

Jag vet att kommande år kommer att bli lika, om inte mer intensivt, men jag känner mig redo att ge upp för vad som än kommer i min väg. Jag ser fram emot att utveckla min roll som lärare och jag hoppas att mer människor stiger fram för att arbeta med Ljuset. Jag vet att det finns många därute som skulle kunna göra detta med lätthet. Inför det kommande året känner jag också ett större driv i att sprida Ljuset från the emerald Heart i Tyskland ( och vart jag än blir kallad att åka) och de som känner mig vet att redan det är en stor utmaning för mig med tanke på att jag inte är så offentlig av mig. Men det är på detta sätt vi växer.

Låt mig tacka er alla som är del av denna gemenskap, för att ni är de underbara människor ni är och jag önskar er alla ett framgångsrikt Gott Nytt År, fyllt av kärlek & skratt, hälsa & glädje och allt ni önskar uppnå för er själva.

I välsignelse,

Yvonne

______________________________________________________________ 

Från Dave Ashworth…

I det som skrivits av ´the Elders´, kan ni se den ödmjukhet som kommer av att Universum, i sanning, låter kraft flöda till någon. De har verkligen fått känna på det under det gångna året, som Rosa uttrycker det, svedd och bränd av Ljuset, men jag kanske ska berätta lite om vad som föranlett dessa förändringar.

Tiden kommer och går och den ena dagen efter den andra flyter in i vartannat, som en enda ström, när man lever i ett så kraftfullt Ljus. Jag kan inte ens komma ihåg när det var som ´the Elders´ kallades samman förrän jag tittade på ett fot som togs den sommardagen, vi promenerade i skogen runt hjärtat av the Emerald Heart i soliga Shropshire. Det var den 4 juni 2013.

The Elders

The ´Elders of The Emerald Heart´ samma dag de guidades att samlas för att föra Ljuset från the Emerald Heart till en ny nivå. Från vänster; Lynne, Yvonne, Tim, Rosa.

I början av 2013, talade guidningen från the emerald Heart om för mig att det var dags att stiga åt sedan. Jag var tvungen att ge upp mitt arbete med klienter och detta var en av många förändringar för mig under året som gått. Det var tufft att hitta en balans och till viss grad är det fortfarande så, även om jag lyckats ta mig igenom mycket av förändringar under de gångna tolv månaderna. Universum har spenderat 20 år till att drilla mig på många olika sätt, allt från att, i början, rena människor från att vara besatta av andar och entiteter, till jordhealing, utredning av påverkan av jordenergier, geomanti, healingarbete, skapare av essenser, författarskap och många andra saker för att slutligen ges en roll som spirituell lärare.  

Någon gång under senvåren eller tidig sommar, fick jag en natt besök av en extremt högt uppsatt lärare. Du kan känna dem där de går in i ditt rum, in i ditt medvetande, och du inser att du plötsligt befinner dig i närvaron av en varelse du inte nänns titta på. De kommer från en plats där du inte är någonting i deras närvaro och Ljus. Detta besök varade inte mer än ett par sekunder samtidigt som läraren talade. Han sade till mig att; ”När du väl skapat dig en roll som spirituell lärare, så måste du sedan skapa dig dess motsats.”

Med andra ord så betyder det att på din väg mot att bli ingenting, blir du alltid någonting annat, men varje steg du tar, innebär att du tar bort lite av det du blivit ur den övergripande bilden av den du är. Och så, här var min nästa lärdom för nästa del av vägen mot att släppa mig själv. Jag frågade mig själv ”Så, vad har jag då blivit,” svaret jag gav var “Ingenting”. Men på samma gång funderade jag över varför jag gjort allt detta arbete för att lämna det och gå min väg från det, eller varför Universum investerat så mycket tid och utveckling på mig för att lägga mig i malpåse? Intressant frågeställning och det du kan göra är att fundera över det varje dag samtidigt som du tar varje möjlighet du ges då något kanske kan leda till den nya väg Universum står i begrepp att erbjuda dig.

Sedan i maj, blev jag då guidad att kontakta Rosa, Yvonne, Lynne and för ett möte, till vilket det inte fanns någon agenda, annat än att låta dem veta att saker och ting var under förändring och att jag tänkte stiga åt sedan. Jag vill göra klart att det inte är jag som kallar samman människor för denna typ av spirituellt framåtskridande, utan guidningen, som är Ljuset från the Emerald Heart. Detta Ljus är inte jag, men det är från mig och genom mig det talar och jag följer dess riktning så klart och exakt jag kan. Testet är förståss det som händer när du följer guidningen.

Samma kväll, när samtliga lämnat mig och åkt hem igen kom guidningen återigen igenom och den sade; “De kommer att kallas ´the Elders´.

Det har varit fascinerande att se hur Ljuset flödat till ´the Elders´när de väl steg fram och precis som de redan sagt var kraften i det som skedde oerhörd att bevittna, och för dem att skåda då den brände genom dem. Det påminde om när Ljuset från the Emerald Heart först gavs till mig 2005 och hur det utan uppehåll brände genom mig under 6 månader, och då jag inte gjorde annat än skrev ner de lärdomar som gavs och genom vilket jag också fick se något av dess imponerande storhet. I januari 2014 är det 9 år sedan jag gavs detta Ljus och under denna tid har jag inte funnit av dess like eller något som motsvarar det. Vid många tillfällen har jag fällt kommentaren att mänskligheten ännu inte är redo för detta Ljus. Det är för intensivt, för starkt, för djupgående, och det avslöjar för mycket av din inre sanning. Ingen kan egentligen förstå någonting av allt det jag säger förrän något liknande flödat till och genom dem, så som det gjort med ´the Elders´ under detta året, och fortfarande gör. Till sist finns det nu andra som kan förstå något av den resa jag tvingades göra och jag känner mig inte längre så ensam. Det var faktiskt så att guidningen bad mig att ”lägga mitt liv i deras händer”. Med andra ord att överlämna allting fullständigt till ´the Elders´och ha tillit till att jag inte skulle behöva svälta eller bli hemlös.  

Ljuset från the Emerald heart är inte ett healingljus. Det är ett Ljus för mänsklighetens evolution. Det gör inget annat än öppnar ditt hjärta, och om folk tror att de vet vad det betyder, kan jag försäkra er att det gör de inte förrän de träffar på något i paritet med detta Ljus. Det kommer att förändra hur du ser på saker och din uppfattning av verkligheten så snabbt att du inte kan förstå varför du befinner dig på denna jord. Bilden du har av hur allt är kommer inte längre att stämma för dig, men på samma gång är vi här för att öppna upp framtiden så i det avseendet är det bara att fortsätta och vi blir verkligen en betydande del av en växande ny verklighet i vår vackra värld på jorden.  

Det har hänt enastående saker sedan resan med the Emerald Heart började och i allra första början försökte jag lära allt Ljuset lärt mig, men olyckligtvis var människor ännu inte redo för det. Följande år satte guidningen många gånger upp milstolpar och jag var tvungen att anpassa mig och i takt med att detta pågick gavs ´Stepping Stones´ ett system som tillät människor att stiga in i Ljuset på ett allt enklare sätt, vilket öppnade upp allt mer möjligheter för dem som ännu inte riktigt var redo för de mer kraftfulla aspekterna av Ljuset.

Som Yvonne nämnt ovan, började vi detta år i Munchen. Sedan såg vi födelsen av ´the Wheel of Light´som bärare av the Emerald Heart. Detta bländande hjul gavs första gången i maj 2002, för elva år sedan. Den 20 juli, 2013, när jag en sen kväll, satt i tystnad i min soffa i stugan, omgavs jag av en kall, blå flamma, väldigt milt och försiktigt. Min tanke var vad detta handlade om. Sedan stod det klart för mig, trots att det var så längesedan jag ursprungligen fick denna vision och guidning av ´the Wheel of Light´. Denna varma sommarkväll aktiverades energierna för första gången. Vi förbereddes för expansion.

Vår första initiering gavs för att ges vidare till andra för första gången i samband med vår retreat i Sverige. Det handlade om att koppla våra hjärtan till Moder Jords hjärta.   

När vi nu kommit till slutet på detta enastående år av standing förändring, har Lynne Shaw fått en gåva som kommer att bli nästa kapitel i utvecklingen av det vi nämnt ovan, ´Stepping Stones´ som ett sätt att stiga in i Ljuset från the Emerald Heart. En enastående enkel healing metod, en ny dörr till det evolutionära Ljuset, som vem som helst kan bli del av. Varken mer eller mindre än `the Divine Plan´. 

Jag lärde mig något väldigt kraftfullt under mina första dagar på denna spirituella väg, nämligen att för att få mer, måste du dela med dig av allt du blir given, eller bildligt talat ge bort det. När jag väl började släppa taget om alla verktyg jag fått av mitt skapande i Ljuset från the Emerald Heart och get plats för ´the Elders´att ta en central roll i den fortsatta tillväxten av the Emerald Heart, blev mitt överlämnande belönat med en så fantastisk gåva som en komplett healingmetod för den nya tiden. ´The Divine Plan Healing System´. Jag är helt säker på att ytterligare gåvor kommer att komma genom de andra. Allt är ännu i sin linda när det gäller utvecklingen för ´the Elders´.

Så, när vi nu träder in i 2014, vet jag med all säkerhet att det kommer att bli helt fantastiskt. Jag har redan gett mig själv ett nytt jobb. Guidningen gav mig ständiga bilder av någon som sår frön tillsammans med ordet ”Sändning”. Den som sår frön sänder fröna och somliga faller på stenig grund medan andra faller i bördig jord. Den bördiga jorden är hjärtat som söker ljuset och därför är mitt nya jobb att tillåta guidningen från the Emerald Heart att tala ur tomheten, genom mig och vår nya radio show, Emerald Heart Radio.

Som Tim säger ovan att oavsett om du endast läser Bloggen eller om du väljer att dricka av Ljuset på något av alla de sätt det givits till oss och som vi erbjuder till er, är ni alla del av gemenskapen inom the Emerald Heart och jag önskar er ett alldeles underbart 2014 och jag vill också påminna er att möjligheterna att öppna era hjärtan med hjälp av detta Ljus har aldrig varit så många och så enkla. Allt som behövs är längtan efter att vara del av det Ljus som är allting.  

Guidningen som ges regelbundet och som kommer från Universum är till för DIN SKULL och den är fylld av Ljus. Bara genom att läsa den kommer saker att börja röra sig inom dig. Den finns oftast tillgänglig även på tyska, svenska, spanska och nu även på holländska.

De högvibrerande essenser som ges tillsammans med guidningen kommer att hjälpa dig att hålla samma linje som de förändringar Universum erbjuder oss i ögonblicket, och de har redan hjälpt till att öppna upp tusentals hjärtan på vår gemensamma väg mot upplysning.

Kommer du att göra något positivt för dig själv under detta året och dricka din del av vad livet ger genom Ljuset från the Emerald Heart?

Ljuset från the Emerald Heart är tillgängligt över hela världen, 24 timmar om dygnet på ena eller andra sättet. Det enda du behöver göra är att fråga efter det.  

 

I djupaste kärlek och välsignelse.

Dave.