Juni 2014

Wat is passie?

Ik verwacht dat ieder voor zich kan zeggen wat passie inhoudt, maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Misschien is het juist hetzelfde voor iedereen. Ik denk dat passie wel wat op kleur lijkt. We zien allebei de kleur groen en vinden allebei dat ‘t groen is, maar wat zien we echt? Zien we echt dezelfde kleur? Wat we zien is een frequentie van licht, maar iedereen kan die vibratie weer anders interpreteren.

Passie is voor mij een soort licht dat ik in mijn hart voel. Soms lijkt het ook alsof het licht achter mijn ogen schijnt. Het is een drijvende kracht die onverbiddelijk kan zijn en mijn hart en wezen zo laat groeien dat ik het soms fysiek kan voelen.

Veel mensen begrijpen niet waar ik de kracht vandaan haal om zo veel werk te verzetten. Het komt door dat brandende licht. Het zet me steeds en steeds en steeds maar in beweging.

Mensen zeggen dat ik ze inspireer, maar het is eigenlijk het licht dat de inspiratie vormt. Het brandt zich een weg naar deze wereld, door mijn leven heen. Het verlicht mijn leven en zet me aan tot actie. Zoals nu bijvoorbeeld, het is laat, ik ben moe, maar het licht wil verder en wil meer vertellen.

Dit licht blijkt de levenskracht zelf te zijn. Als het er niet was, dan had ik geen idee wat voor persoon ik zou zijn. Waarschijnlijk dezelfde, maar een iets langzamere versie.

Het licht kan me echter ook wat in de problemen brengen. Het is een creatieve kracht die via mijn leven haar creativiteit wil laten zien aan de wereld. Als ik die kracht volledig haar gang zou laten gaan, dan zou ik helemaal opbranden omdat mijn lichaam niet is gebouwd voor de onverbiddelijkheid van deze prachtige vurige sensatie.

De passie is het licht en het licht is de passie. Er is geen onderscheid en er lijkt ook geen onderscheid tussen mijzelf, het licht en passie. We zijn een. Ik ben het Licht en het Licht is mij. Ik ben de passie en de passie is mij.

Wat is God? ‘t Antwoord is eenvoudig, maar mensen maken het moeilijk. Het is gewoon een stromende golf van energie en bewustzijn. Het is niet te creëren. Het ís gewoon. Dus laten we het idee dat je een religie nodig hebt om God te vinden loslaten. Dat is eenvoudigweg oude onzin. Sterker nog, de leringen van religies kunnen het juist ingewikkelder maken. Als een gelovige verkoopman je zijn waren wil verkopen, vraag dan of je zijn goeroe mag ontmoeten. Ik denk dat de meesten al heel lang geleden zijn overleden.

Stel je een meer voor, hoog in de bergen, een soort reservoir van energie en bewustzijn. Het meer is zo groot dat het nooit zal opdrogen. Vanuit dit meer stromen er beekjes naar beneden, die weer opgaan in rivieren en uiteindelijk terecht komen in de oceaan. Water boven en water beneden. Zo boven zo beneden.

Die oceaan van water is wijsheid. Het water verdampt, vervliegt en vormt wolken in de lucht. De wolken trekken over het land en gaan verder omhoog. Om over de bergen te kunnen moeten de wolken iets van die grote hoeveelheid water laten gaan, en dat water valt weer in het meer waarmee we begonnen. (De naam van de Dalai Lama betekent trouwens Oceaan van Wijsheid.)

De bron voedt de bron in een oneindige stroom. De bron is een zelfvoedende, eindeloze stroom van licht.

Wat ik beschrijf is de kringloop van het levende water van onze planeet. En tegelijkertijd beschrijf ik hoe het Universum werkt, of misschien zou je zelfs kunnen zeggen, hoe God werkt. Het is namelijk hetzelfde. In onze fysieke wereld is de waterkringloop de perfecte metafoor voor de manier waarop het Universele Bewustzijn werkt. Zo boven zo beneden.

De bron van het water is het Meer. De bron van het Universele Bewustzijn is onbeschrijfelijk in zijn complexheid en eenvoud, en is toch aanwezig in elke atoom. De atomen vallen als regen in ons leven en wij krijgen de mogelijkheid om ze op te drinken. Nemen we ze tot ons, dan worden we verlicht en zal ons eigen licht helderder gaan branden en ons aanzetten tot creativiteit.

We noemen het de Universele stroom, want dat is wat de energie en het Licht doen: stromen. Net als de waterkringloop, de bron die de bron voedt in een eindeloze, zichzelf vullende cyclus.

De Creatieve Kracht laten stromen De bron stroomt constant door je heen. Zoek diep in de stilte van je innerlijke wezen, en je zult het zien, en het zal je verlichten.

Het enige wat de bron wil is creëren, scheppen. Daarom noemen we haar de Schepper, om het wat persoonlijker te maken. En om haar een naam te geven heeft iemand lang, lang geleden de bron God genoemd. 

Ik was een lastig kind met al dat licht in me dat alles wilde ontdekken en ervaren. Ik moest en zou ontsnappen. Mijn moeder heeft me eens verteld dat ik op een dag de box had gesloopt, alleen maar om te kunnen ontsnappen. En ik was toen nog geen twee jaar oud. Op mijn vierde had ik mezelf al leren lezen, waarschijnlijk omdat ik de mogelijkheden ontwikkelde kennis te zoeken. Ik moest de wereld in vliegen en dat deed ik als tiener en jongvolwassene met een enorm ego. Toen verzon het Universum een list om me in moeilijke situaties te laten belanden. Deze hadden tot gevolg dat mijn persoonlijkheid volledig gebroken werd. De persoonlijkheid die ik had gecreëerd met die enorme hoeveelheid energie en licht. Op de koop toe kreeg ook mijn ego er enorm van langs toen. Ik heb drie jaar lang gehallucineerd en voelde me verschrikkelijk. Het heeft me tien jaar gekost voordat ik mijn balans had teruggevonden. Uiteraard had ik een veel stillere persoonlijkheid ontwikkeld, verstoken van een groot deel van mijn vroegere ego.

Toen ik eenmaal wat stiller was geworden, begon ik te ervaren dat God ‘door’ mij heen wilde scheppen. Hoe wist ik dat het God was? Vermoedelijk had dat iets te maken met het licht dat als bliksem uit mijn vingertoppen kwam. En dat ik mezelf kon zien staan van een afstandje. Er leek een soort splitsing te ontstaan, maar dat is weer een ander verhaal.

Nadat ik me een paar jaar echt vreselijk heb gevoeld, begon ik licht te zien dat uit mijn vingertoppen kwam. Ik dacht echt dat ik mijn verstand aan het verliezen was. Nou, goddank bleek dat het geval. Aan dat oude verstand had ik toch niets om aan de slag te gaan met deze nieuwe taak van toestaan. Je verstand gaat alleen maar in de weg zitten dan, sterker nog, het staat het toestaan niet toe.

Wat is toestaan? Nou gewoon, het is iets wat je leert te doen waardoor God zichzelf door jou heen kan laten stromen, zoals een beek van een berg afstroomt.

Een paar jaar daarvoor was mijn ego weggerukt, net als mijn persoonlijkheid, en nu zou mijn verstand ook nog gaan. In ieder geval ontstond er wat ruimte waar deze energie en dit licht naar binnen konden stromen, afkomstig van het meer hoog in de bergen die we Edgar noemen.

Waarom de naam Edgar? Omdat te veel mensen bang zijn voor het gebruiken van het woord God.

Mmm, de jaren van verschrikking toen het licht mijn eigen duisternis bescheen, dat was erg eng. De eerste twee jaar sliep ik niet. Vervolgens die bliksemflitsen uit mijn vingers. Mijn kinderen bevestigden het: mijn handen waren of te heet of elektrisch geladen. Ik verloor mijn verstand, en vervolgens vertelde een vrouw (een onbekende) me dat ik hier was om een healer te zijn! Destijds was ik een zetter en ik genoot van mijn werk, ook al was het hard werken. Ik vond schoonheid in het schikken van woorden op een pagina en ze perfect te laten passen in een bepaalde vorm.

Nadat de vrouw me die boodschap had gegeven zond God me mensen die vroegen om een healing, om te laten zien dat ik hier was om mensen te genezen. Ik vroeg ze hoe ze aan mijn adres kwamen. Op een of andere manier konden ze zich dat nooit meer herinneren. Mensen belden op, belden aan en de toestroom werd steeds groter. Vervolgens had ik een praktijk en het licht in me begon steeds meer te groeien.

Ik begreep dat God (Edgar) me iets leerde door al deze mensen met verschillende problemen naar mij te sturen. Had ik eenmaal alle aspecten geleerd van een probleem en wat voor effect het had op een persoon, dan kwamen er andere mensen met een totaal ander probleem. Vervolgens leerde ik daar weer de aspecten van. Dit ging jaren zo door en honderden mensen kwamen bij mij voor een healing. Op een bepaald moment had ik zelfs een wachtlijst van negen maanden. Edgar zei op een dag: “Sluit de deur en loop weg.”, mijn werk als healer zat erop. Destijds had ik een wachtlijst van drie maanden. Om er zeker van te zijn dat de boodschap duidelijk was overgekomen, werden afspraken vanaf de volgende dag geannuleerd. En binnen twee weken was er geen wachtlijst meer van drie maanden. Edgar is erg efficiënt als hij wil dat zaken veranderen.

Was het niet eng dat ineens al je werk van je werd afgenomen? Ik kan niet zeggen dat het eng was, maar ik had geen idee wat er daarna zou gebeuren. Je leert los te laten en zaken over te geven op het spirituele pad omdat je gedwongen wordt Edgar te vertouwen.

De belangrijkste les die ik heb geleerd door deze processen is dat God op ieders deur klopt, op dit moment. Maar als je hem niet binnenlaat, dan kan hij deze wereld niet scheppen.

De regen van het Universele Bewustzijn stroomt constant naar en door je leven. Als je jezelf echter niet toestaat dat te voelen en er een mee te worden, dan stroomt het gewoon terug naar de bron, onveranderd en vrij, om vervolgens terug te komen in de volgende kringloop.

Het grote probleem met dit Universele Bewustzijn dat altijd door je heen stroomt, is de kans dat je ego groter wordt. Als je eenmaal stil wordt van binnen en de stroom laat stromen, dan wordt je lichter van binnen, wat op zich geweldig is want hieruit put je in eerste instantie je kracht. Maar daardoor wordt ook je ego opgepompt, mits het niet vooraf is vermorzeld.  Een klein beetje ego op de juiste plek is trouwens erg nuttig om dingen gedaan te krijgen in deze wereld. Dus het is niet helemaal een slecht ding.

De bron aantrekken De bron voedt de bron in een eindeloze niet-afnemende kringloop.

Zoals ik al eerder zei: de bron kan noch gecreëerd, noch vernietigd worden.

De bron ís gewoonweg. En ze wacht tot jij haar ontdekt. Ze is er en wacht. Ze is er voor jou, ga en neem er iets van voor jezelf, er is meer dan voldoende voor iedereen.

 

De Bron put uit de Bron

 • De Universele Stroom, of Bron, is Godsbewustzijn.
 • De Bron probeert altijd jouw bewustzijn te laten ontwaken.
 • De Bron trekt gelijken aan.
 • De Bron is zowel de Schepper als de Schepping.       

Vertrouwen opent je bewustzijn

 • Door te vertrouwen wordt je een kanaal zodat het hogere bewustzijn kan binnenkomen.
 • Door te vertrouwen trek je van nature de Bron of Universele Stroom aan.
 • Door te vertrouwen kan de Stroom door je heen vloeien.

Ik wil je aanmoedigen te vertrouwen

 • Als je Vertrouwen hebt in je hart, dan trek je de Universele Stroom aan Wat niet meer is dan een klein beekje van de Bron.
 • Luister, hoor je hart en gevoelens.
 • Volg dan op wat je in je hart hoort.

Waardigheid

 • De Bron doorsijpelt ons als de kanalen voor het Licht.
 • De Bron trekt haar eigen milde en voedende Licht aan.
 • De Bron trekt het Licht door een ieder heen die vindt dat hij het waard is om er door geraakt te worden.
 • De Bron voedt ieder persoon die de moed heeft om in haar Licht te gaan staan.
 • Het Licht gaat, nadat het jou gevoed heeft, terug naar de Bron, onveranderd.

 De Stroom begrijpen

 • De Universele Stroom is de Levensrivier en de Stroom van overvloed.
 • Wanneer je leert hoe je de stroom moet aantrekken, zal het voorzien in alles wat je nodig hebt.
 • Door in het Licht te staan, trek je automatisch de stroom aan.

Vergeet geld: het bestaat niet, en mocht dat wel zo zijn, dan is dat een illusie. Energie stroomt in allerlei vormen naar je toe: liefde, voedsel, warmte, onderdak en zelfs als geld. Bekijk geld altijd als een vorm van energie, want dat is wat het is. Dus: vergeet geld.

Echter:

 • Het is nooit onze energie, het is nooit jouw eigendom.
 • Het enige wat we kunnen doen is de energie (geld) door ons heen laten stromen.
 • Uitwisseling is de aard van alles.
 • Dus: laat de energie stromen en wissel haar uit.

De Stroom moet altijd kunnen stromen

 • De Stroom mag nooit stilstaan.
 • Laat alles wat de Stroom meebrengt door je heen gaan.
 • Sta wat de Stroom ook meebrengt toe te creëren.
 • Sla de Stroom niet op en bewaar haar niet, dit geeft aan dat je geen vertrouwen hebt.

De Stroom aantrekken

+ Wanneer je iets nodig hebt;

+ Wanneer je wordt uitgedaagd;

+ Wanneer je de moed heb je zelf te waarderen;

 • Op die momenten trek je de Stroom aan.

Als je kan zeggen, Ik ben het waard:

+ Als je het Proces vertrouwt;

 • Dan trek je de Stroom aan.

Van Wortel tot Tak

 • Iedereen die zich inzet voor het Emerald Heart, van Wortel tot Tak, kan dit Licht de wereld in trekken en uitstralen.
 • Zij zijn gekozen als Ambassadeurs van dit Licht.
 • Het Licht is een ontwaker – het is een onthuller van de waarheid.
 • We gebruiken het om anderen te laten ontwaken, in hun kracht te laten staan en ze te bezielen.
 • Door anderen onbaatzuchtig te bezielen, worden wij bezield door de Stroom, wat een uitwisseling is voor onze onbaatzuchtige daden.

Dit proces wordt ‘Dienst en Beloning’ genoemd

 • Doordat het Licht vanuit de harten straalt van de Emerald Heart-mensen Trekt het die personen aan die klaar zijn voor innerlijke verandering.

Echter…

Het straalt en trekt alleen aan wanneer:

 1. Je je Zelf ECHT waardeert.
 2. Je het Licht in je hart ECHT vertrouwd

Passie

Ik denk dat mijn passie in dit leven is het uitvogelen van hoe dingen werken. Zo moest en zou ik weten hoe het zat met het nachtlampje naast mijn bed toen ik klein was. Ik was acht jaar oud, kroop ermee onder de dekens en haalde het uit elkaar met een schroevendraaier. Resultaat: ik ontdekte wat elektriciteit was toen het lampje me letterlijk uit mijn bed gooide. Aan de andere kant wilde ik door diezelfde vurige wens ontdekken wie God was, hoe het Universum en hoe alles werkte. Ik had niet echt door dat ik God zocht, ik was gewoon op zoek naar wat antwoorden en heb per ongeluk het Universum geopend. God liet vervolgens een stroom van zijn genade mijn hart in vloeien.

Astrologen hebben me verteld dat deze behoefte aan zoeken te maken heeft met hoe ik astrologisch in elkaar steek. Blijkbaar wil ik niet gewoon weten hoe dingen werken, maar heb ik een niet te lessen dorst om uit te pluizen hoe alles werkt.

Voor mij is passie mijn leven dat wordt voortgestuwd door een onophoudelijk zoeken naar antwoorden. God vinden was een vrij groot antwoord. Het hele antwoord zul je niet in een keer vinden omdat het veel te groot is voor kleine mensen. Als je God onophoudelijk zoekt, dan zul je hem/haar/het/Edgar vinden conform de Wet van Reflectie. Het is onmogelijk hem niet te vinden.

Houd niet op te zoeken totdat je vindt, en als je vindt dan zul je omgedraaid worden en je zult je verwonderen over alles – Jezus

Ik ben een paar keer omgedraaid en binnenste buiten gekeerd. Het kan soms erg moeilijk zijn als je door innerlijke transformaties gaat. Maar als je kunt zeggen dat je het Licht hebt gezien, en iedereen die echt het Licht heeft gezien zal weten wat je bedoelt. Iedereen die het Licht niet heeft gezien, herkent in die zin de woorden die iedereen gebruikt wanneer iemand iets begrepen heeft of iets veranderd heeft. Er is echter maar één Licht en als je het eenmaal hebt gezien, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik vraag je dringend het Licht te zoeken.

Wat je passie ook is, leef het met elke adem die je in je hebt. Pas dan heb je niets van de beperkte tijd hier op aarde verspild. Het leven gaat erg snel en hoe meer je het Licht ervaart, hoe langer je hier wilt zijn, zodat anderen ook een kans krijgen en kunnen groeien.

Ik ga er vanuit dat mijn passie liefde is voor de mensheid, liefde voor het Universele bewustzijn en liefde voor de aarde. Ik probeer gewoon van alles in het leven te houden door mijn licht in de wereld te laten stromen. Voor sommigen is dat Licht te intens, bij anderen verlicht het juist hun hart in een vlammende glorie.

Ik zegen je met mijn liefde,

  

VISIONEssence van de Periode – Visie

Locatie:  Gegeven door de Bron

Datum:   12 juni 2014

Details:     De essence Vision werd me enkele weken voor die tijd aangeboden, maar ik heb haar geaccepteerd tijdens de nacht van de volle maan, 12 juni 2014

Groep:     Spirituele Evolutie

Sleutelwoord:         Onbegrensd zien

Er is een tijd dat de trein komt en je moet opstappen.

Er is een tijd dat het begin komt en je klaar bent om te incarneren.

Er is een tijd dat de tijd komt en het tijd is om te vertrekken. Het einde van het huidige leven. Het is niet te vermijden, het komt en is onvermijdelijk. Als die tijd gekomen is, dan ben je er misschien niet klaar voor, maar tijd is tijd. Het Einde.

Elk leven is slechts een ademtocht in de grote kringloop van tijd. Het is een heel, heel klein moment in de eeuwigheid. De tijd dat we hier zijn lijkt een redelijk lange tijd. Totdat het einde begint te komen en dan lijkt voor de meesten van ons het leven niet lang genoeg te kunnen duren. Zoals we zeggen: “het leven is te kort.”

In dit leven heb ik nauwelijks een seconde verspild. Al vroeg wist ik dat er niet genoeg tijd was. De tijd leek verschrikkelijk snel te gaan. Het leven leek verschrikkelijk snel te gaan. Op een bepaald moment tijdens mijn reis maakte ik contact met het Universum. Ik realiseerde me dat het gevoel van ‘te weinig tijd hebben’ werd veroorzaakt door mijn verbinding met de beweging van het Universum. Ik voelde wanneer de beweging sneller en langzamer ging bij het ademhalen van het Universum. Het ademhalen van God! Haal eens diep adem. Wat gebeurt er? Je longen zetten uit. Als God ademhaalt, wat denk je dat er dan gebeurt? Het Universum wordt groter en tijdens dat groeiproces gaan dingen sneller. Er is een constante beweging door het uitzetten en samentrekken tijdens het ademhalen van het Universum.

Voor elk leven geldt dat er geen tijd te verspillen is. We zijn allemaal op deze geweldige reis van licht en evolutie. Het valt je alleen niet zo op, totdat je geroepen wordt om wakker te worden. Dan komt alles in een versnelling terwijl de energie van “De Roeping” je hart opent.

De essence VISION helpt je je te verbinden met de ademhaling van God of van het Universum. De ademhaling zet uit en trekt samen in een cyclus, net als je eigen ademhaling, zo boven zo beneden. VISION opent je waarneming en verbreedt je horizon. De essence helpt je hart dieper te ademen. Ze geeft je de mogelijkheid je hart te laten verbinden met het Universum. Op zijn beurt helpt het Universum je hart de waarheid van alles dat is in te ademen.

VISION helpt je voorbij je eigen beperkingen te gaan. Ze opent je hart voor een grotere perceptie van wat er voor jou in petto ligt. Het enige wat je hoeft te doen is daarnaar leren uitreiken. Het Universum wil dat iedereen groeit. Terwijl je hart zich opent, zul je de moed vinden om uit te reiken naar dat wat werkelijk je hart raakt.

Tijd, ook al denken we misschien dat zoiets niet bestaat, is een realiteit wanneer we er maar een beperkte hoeveelheid van hebben. Het wordt nog realistischer als je er bijna niets meer van over hebt. Als kind vroeg ik me altijd af of we een bepaalde hoeveelheid ademhalingen hadden voordat we overlijden. Hoe veel tijd hebben we? Een ding staat boven water: uiteindelijk is voor iedereen op deze aarde de tijd verstreken, en uiteindelijk zal de aarde zelf ook overlijden. Maak je dus niet te lang zorgen en denk niet te lang over dingen na zonder actie te ondernemen. Alleen door actie te ondernemen zullen er dingen gebeuren in je leven, conform de Wet van Reflectie.

Het Universum wacht op jou om jouw deel van energie en licht binnen te halen. Er is oneindig veel. Het universum wacht totdat je wat neemt, en om daarin te slagen moet je je hart openen.

De Essence VISION helpt je je hart te openen. Ze zal je helpen groei je leven in te ademen. Ze zal je helpen je bewustzijn te openen zodat je verder en sneller kunt zien. En ze zal je in beweging zetten.

Door het in beweging te worden gezet ben je in staat om vooruit te gaan. Door benzine kan een auto vooruitkomen bijvoorbeeld. Hitte zet de auto in beweging. VISION zet je in beweging, opent je hart en laat je groeien. En terwijl je groeit, groeit je bewustzijn en evolutie is het resultaat.

Met liefde en zegen,

Dave 

 

Meer informatie hierover kan je vinden in de boeken van David: The Keys of Transformation en VISION

Vertaling: Corien Mechielsen