Guidning för perioden oktober 2013

Låt mig påminna er om någonting innan vi börjar. Ibland använder jag mig av ”Jesus-metaforer”, för det är precis så hans lärdomar var uttryckta – i metaforer. Jag använder mig nu inte av detta ur ett religiöst perspektiv då Jesus, precis som många av oss, bara var en helt vanlig man, men dock en man som genomgick en enorm process av inre transformation, och med denna inre förändring som utgångspunkt förde vidare allt han lärt sig till andra. Han grundade ingen kyrka och han var inte kristen. Han var en lärare som lärde ut sanning. 

Guidningen

I detta ögonblick, rider vi på en enorm våg av universellt medvetande som rör sig med ljusets hastighet för att uttrycka det milt. Bakom oss lämnar vi samtidigt fullmåne och höstdagjämning och denna förra måne var så kraftfull att vi fortfarande kan känna av dess effekter. Hur påverkar då detta våra liv?  

Om du har tillräckligt hög vibration kan du fånga den här vågen i ditt medvetande och den kommer att driva dig till att få saker och ting avklarade. Jag vill kalla den en våg av initiering och den följer vår senaste essens, vilken också hade namnet “Initiation”.  

När jag sitter med min guidning och dessa “tillfälligheter” dyker upp – initiering och Initiering – då kan jag inte hålla tillbaka ett leende eftersom känslorna som denna insikt ger upphov till i mitt hjärta är extremt upplyftande.  

Initiering

När du trycker på knappen eller vrider om nyckeln i din bil, då handlar det om initiering. När du trycker på knappen för att starta tvättprogrammet på din tvättmaskin, då handlar det om initiering. När du äter ditt morgonmål är det en akt av att bryta din fasta sedan natten, och det handlar om initiering.  

Initiering sätter igång en process. För min personliga del började denna process på Glastonbury Tor vid soluppgången 27 juli 2013, och det som sattes igång då har ännu inte avtagit. I mitt fall börjar de essenser jag blir given att arbeta i samma ögonblick som vibrationen ges och detta kan vara flera veckor innan jag får själva readingen eller då den är klar att skickas ut till er. Från ögonblicket av initieringen på Glastonbury Tor, har ljuset forsat genom mig med en enorm hastighet vilket har satt igång en hel rad av transformation och inre förändring. Denna process har tagit mig genom en fantastiskt och kraftfull tid, men samtidigt med känslan av att det inte finns tillräckligt med tid att göra allt som behöver göras.   

Under denna period, har “the Emerald Hearts Äldres Råd”  tvingats växa in i nya roller för att bidra till växandet och expansionen av gemenskapen the Emerald Heart ger samt vad gäller att föra Ljuset vidare ut i världen. Det är så mycket som ligger i loopen av att slutföras att det nästan är omöjligt att hålla koll på allt som händer.

Vi som rider på Tidens Våg i denna extrema hastighet märker av det i hela vårt dagliga liv. Förändringarna som kommer till oss är ofta dramatiska då gamla slöjor av medvetande slits bort för att bildligt talat tvinga oss in i nya roller av expansion. Men, vad betyder då denna period av initiering för alla andra?

 Att öppna sitt hjärta med Ljus

När du väl tryckte på knappen till initiering, genom att ta förra periodens essens, så satte du också igång saker. Ditt medvetande har nu börjat öppna upp för att släppa taget om gamla mönster av motstånd.   

Då dessa gamla mönster av motstånd börjar stiga till ytan ur detta djupare medvetande kan det ofta orsaka lite inre stridigheter, därför att på en nivå välkomnar ditt högre jag att du tar denna essens av initiering medan du på en annan nivå i det undermedvetna, vilket också är ditt Ego-jag, kommer att kämpa för att blockera dessa rörelser av förändring som försöker tränga in i ditt liv i takt med att essensen försöker öka din vibration.   

Dessa interna stridigheter kan stundom vara riktigt intensiva då det undermedvetna alltid jobbar ur perspektivet – rädsla för förändring, och därmed gör allt det kan för att förhindra förändringar. Det är dock helt omöjligt för det undermedvetna att vinna denna strid, då alla dessa processer förr eller senare leder till upplysning och varje internt utbrott av ilska, som försöker hindra ditt hjärta från att öppnas, förr eller senare kollapsar under den milda flod av Ljus som flödar in i ditt hjärta när du tar din essens.  

Möjligheter och expansion

Under denna period, kan du mycket väl ha märkt av att du på fysisk nivå kunnat slutföra saker. Det kanske rent av är mängder av fysiska världsliga möjligheter som öppnats upp för dig, men på samma gång och på ett personligt plan kan du mycket väl ha märkt av hur det blivit tuffare då saker du trott du varit färdig med sedan länge nu tvingats upp till ytan igen. Du kanske också har märkt hur topparna tagit ut dalarna. Vi får hoppas att så varit fallet.  

Om du har tagit essensen ´Initiation´ är det absolut ingen tvekan att denna kraftfulla gåva från Universum har öppnat upp många möjligheter på många områden av ditt liv. Själva tricket är att se möjligheterna och fånga dem så fort du kan, annars går de dig förbi och du upptäcker hur du frågar dig vad som hände med det där vi planerat att göra?

Finna stillhet och Ljusöverföringen

När vi rider på en våg som är så kraftfull som den som nu är med oss är det till nytta att hitta tiden att bara vara stilla för det är ur denna stillhet du kommer att hitta balans och klarhet. Vi har just haft möjligheten att känna djupet och skönheten i Ljuset från the Emerald Heart i den Ljusöverföring vi fått ta del av, och jag hoppas ni hittat tid att stänga av för en timma eller så för att ta del av denna erfarenhet. Detta är alltid helt magiskt och det hjälper det djupare, inre medvetandet att tränga fram så att du kan känna några av dessa Gudsliknande vibrationer du bär i ditt allra innersta. Vanligtvis för detta ljus med sig en fantastisk känsla av inre frid på en djupare nivå och det är i denna frid du kommer att finna din inre Gud. Många människor berättar också hur de upplever att hela deras varande flödar av grönt ljus!

Var befinner vi oss just nu på Tidens våg?

Just nu, befinner vi oss mitt i det massiva flödet av ögonblickliga tillfällen som alla erbjuder enorma möjligheter till förändring på alla nivåer. Den driver framåt på ett kraftfullt sätt med en upplyftande energi, vilket på en djupare nivå driver oss att få saker och ting gjorda, men på samma gång kan detta bränna ut dig om du inte är försiktig. Det är jätteviktigt att vara medveten om att du behöver ta lite tid för dig själv till att bara ta det lugnt.

Ur ett bredare perspektiv

Om du tillåter detta så är det under denna period som dina ögon kan öppnas så att du får möjlighet att se saker och ting ur ett större sammanhang. Det är en väldigt enkel process som kan göra detta möjligt. Du måste väldigt medvetet, ta ett steg tillbaka från ditt liv och rent fysiskt lyfta ditt huvud för att se på horisonten. Denna enkla handling sänder ett budskap till Universum att du önskar se allt i ett större sammanhang.  

Ibland på mornarna åker jag in till Whitchurch, som jag räknar som “min stad” på gränsen till det Welshiska landskapet. Det är bara 5 km och på vägen dit finns en plats där man åker upp på en kulle och där man under några få sekunder kan fånga en glimt av bergen i det Welshiska Snowdonia. Jag fullständigt älskar denna vy och om ljuset och vädret är det rätta berör energin från bergen mitt hjärta på det mest underbara och upplyftande sätt, om än så bara för dessa få sekunder. Jag har ofta önskat att det skulle finnas en avfart där så jag kunde stanna bilen och bara ta in denna vackra syn, men eftersom det är precis på ett farligt krön får jag nöja mig med dessa få sekunder av prakt och underverk när morgonsolen lyser upp bergen och de öppnar mitt hjärta.

Dessa få sekunder när mitt hjärta öppnas gör det möjligt för mig att uppfatta den fysiska världen ur ett bredare perspektiv. När landskapet ges möjlighet att beröra dig på detta sätt genom att dela sin djupare skönhet, öppnar det upp ditt hjärta och förenar dig med ett vidare och större perspektiv på allt som är och allt som är möjligt. Vi rider på denna våg just nu som uppmuntrar dig att skaffa dig ett bredare synsätt.

Tillåt ditt hjärta och medvetande att öppna sig. Lyft blicken mot horisonten och gå ut i världen och se vad den erbjuder dig. Det är vad som sker i denna stund, där Universum öppnar sin kista av guld och säger till dig “ ta några bitar och se vad du kan göra med dem”. Detta är en period som erbjuder dig möjlighet att investera i dig själv. Investera någonting bara för dig själv, det kan vara i form av tid eller pengar – någonting enkelt men närande. När du gör en klok investering kan du vara säker på att alltid få någonting tillbaka. Som Guidningen säger till mig när jag föreläser ”Dessa människor gör en vis investering i sig själva och de kommer att få tillbaka många gånger om”. Guidningen säger alltid detta på ett mycket kraftfullt sätt, typ ”Vi kommer absolut att säkerställa att de får tillbaka”.

Att slutföra saker och ting

Vi berättade i vår förra guidning att det handlade om den första av två delar i en process. Den första essensen hette ´Initiation´och den kommande essensen heter ´the Mary Line´.

Det kan vara till hjälp att påminna dig själv om början på denna resa genom att läsa guidningen för Augusti på nytt, och titta på hur saker utvecklats. Jag ger er också en kort återblick här: 

Utdrag ur förra guidningen

Essensen ´INITIATION´: Livets födelse kommer ur det ögonblick när två motsatta energier möts, spermien och ägget i djurvärlden eller elektricitet i den andliga världen. Det handlar om ett ögonblick när kraften från Universum plötsligt antänds och ger materian liv. Det handlar om en gnista, en blixt av Ljus och spelet är igång. Det finns ingen väg tillbaka och livet har börjat. Detta är essensen `INITIATIONs´särdrag. Den handlar om en början. Den handlar om födelse, eller pånyttfödelse. Den utlöser nästa fas på din resa av utveckling.  

I det här fallet antändes gnistan av Ljus i det ögonblick soluppgångens strålar trängde igenom essens-flaskan där den var placerad på Mary Line där hon höll Michael Line i sitt sköte. Den heliga föreningen i kammaren för livets skapelse.

Det är en kraftfull essens med många budskap. I dess råaste form handlar den om kraften i den sexuella föreningen mellan maskulint och feminint. Den handlar om kärlek på den djupaste av mänskliga nivåer. Det är en sammanblandning av motsatser. Den handlar om den renaste av kärleken i livet på jorden. Den erbjuder kraften att foga samman hjärtan i ljuset från Modern – Gudinnan.

Summering av den första delen

Om jag skulle summera den första essensen, Ínitiation´, i denna tvådelade process skulle jag använda ordet ÖVERLÄMNANDE. Under denna fantastiska period av förvandling är det just överlämnande och kapitulation som är nyckelkomponenten i all transformation. Det är genom överlämnande både till oss själva och till varandra som vi öppnar upp och transformeras, och denna förra essensen öppnade dörrarna för transformation genom mottagandet av de Gudomligt Feminina energierna.  

En historia av avslöjanden

Jag vet aldrig vad som kommer näst, även om jag vet att något är en process i två delar. Guidningen ger sitt budskap när det är läge för det och aldrig tidigare. Ofta ser jag hur människor missar första delen, bara för att de just då inte var tillräckligt fokuserade, och jag tar illa vid mig av att tänka på hur människor har missat ett tillfälle och en vibration i en stund som aldrig någonsin kommer tillbaka. Visst är det så att essenserna finns tillgängliga senare men det kommer att vara en annan vibration. När det händer i stunden, kan det jämföras med att t ex vara närvarande i det ögonblick den första människan satte foten på månen. När du kan se ur perspektivet att Universum är med och vakar över och guidar oss, är det något helt enastående att vara med i själva födelse ögonblicket av någonting. Det är som om Universum ser sina barn ta sina första stapplande steg och känslan i hennes hjärta liknar den hos en kärleksfull förälder. Vi är dessa barn som söker vägen ut ur mörkret. Det innebär problem att leva i nuet och föra fram guidning i stunden, för vi har inget annat val än att följa och ansluta till guidningen här och nu och hänga med på resan, vilket vanligtvis visar sig vara ett lönande val.

DEL TVÅ:  ESSENSEN FÖR PERIODEN – The Mary Line

Essensen för den här perioden är en klassisk nyckel till transformation, och den innefattar tre tydliga aspekter. Var och en av dem helt storartade och fullständigt unika. Jag upplever det fascinerande att Universum ger oss sådana enastående gåvor som de flesta av resten av mänskligheten inte får skåda. Ibland kan det vara ganska förbryllande, men jag antar att det är en reflektion av att vara en sökare av Ljuset.

 

                      Sök och du skall finna.

                      Be och du kommer att få det du ber om.

                      Knacka och dörren skall öppnas för dig.

 

När de första orden till den här essensen gavs, blev jag ganska överraskad över innebörden av det som öppnar upp sig inom oss, men det är klart, allt lät vettigt när jag insåg vad det handlar om.

Det är dags för födelse

Essensen ´Initiation´ föddes i ögonblicket för soluppgången på Glastonbury Tor och på platsen där den feminina jordenergin Mary antar formen av ett kärl och tar emot Michael i en akt av sexuell förening. Under denna period du tagit denna essens har ett frö av Ljus såtts i ditt hjärta. Detta frö av Ljus kan liknas vid ett ägg i en kvinnas livmoder.

I ditt hjärta planterades ett frö av Ljus, som blev till ett ägg av möjligheter.

Tor diagramBefruktning: Det ögonblick du tar denna nästa essens ´the Mary Line´, kommer du att befrukta detta frö av Ljus i ditt hjärta och livet kommer att börja. Du kommer då att ta del av nästa fas av mänsklig utveckling, i takt med att detta frö växer inom dig. Om du tycker att detta låter dramatiskt har du helt rätt, för det är precis vad det är! Det är fullt av samma drama och skönhet som när ett Universum föds och du skulle se det ur den vision jag visades när denna Guidning kom till mig.

Gudinnans tid

Vi har trätt in i en fantastisk tid i mänsklighetens historia och vi bevittnar hur Gudinneenergierna stiger fram. De stiger fram i hela mänskligheten, manligt som kvinnligt. Essensen ´Initiering´ från förra perioden, var en hyllning till föreningen mellan de maskulina och de feminina energierna i landskapet, eller Moder Jords själ. Som ett erkännande av dessa slingrande energier av gudomlig art blev vi givna initieringens gnista, som satte en födelseprocess i rörelse. 

Vid vår senaste Retreat i Sverige, var alla närvarande väldigt medvetna om att the Emerald Heart som sådant gick igenom en pånyttfödelse, och en pånyttfödelse kan ibland vara en sorts “komma till åren” eller en transformation. För ett barn är exempelvis puberteten en pånyttfödelse till nästa fas i livet. Så pånyttfödelse är definitivt ett tema för denna period och jag kan se det på många områden. Kanske är ni själva medvetna om pånyttfödelse i era egna liv, i era arbeten, i era familjer?

Pånyttfödelse

På vår väg genom livet, kan saker och ting ibland hamna i obalans och då måste vi stanna upp för att få allt i balans igen. Så här har det varit på vår jord under en lång, lång tid. Kvinnan har tryckts ned, varit underordnad, inte blivit lyssnad till, inte fått komma till tals då den ego-drivna maskulina världen har slitit vår planet i stycken och använt den som en förstörelsens lekplats i en process som skapat begränsningar och begränsat välfärden. Vilken sorts välfärd är det att riva ner ett berg för att kunna tillverka några få kopparledningar som till slut smälts ner igen och igen för att bli till nya saker, samtidigt som det lämnats ett tomt hål där bergets livsande en gång fanns? I takt med att vi får bevittna återfödelsen av det Gudomligt Feminina kommer vi att få se balans återbördas i vår värld, där tillvägagångssättet för situationer som den som beskrivits ovan kommer att ske på ett mer kärleksfullt och omvårdande sätt. Bergets livsande, t ex, kommer att bemötas och arbetas med och den kommer att ge sitt samtycke till att visst arbete utförs. Människor kommer att visa tacksamhet och erkännande för samarbetet med bergets livsande och Moder Jords likaså.  

Modern

Jesus lärde; ´Hedra din Fader och din Moder´. Han menade inte din mamma och din pappa. Det han menade var att hedra källan till skapelsens två krafter, upplysningens Ljus; Fadern, och skapelsens kraft; Modern. Detta är ett exempel på hur lätt en lärdom kan missförstås och hur en hel grupp människor utifrån detta missförstånd missleds i sitt fokus eller förblir omedvetna om kopplingen till Modern, det Gudomligt Feminina. Men när du väl förstår denna lärdom, så börjar du hedra och återuppväcka denna koppling till Modern och det Gudomligt Feminina och hon återuppväcks i dig. I detta tillstånd av återuppvaknande flödar kärleken.

Så, vilken essens ger vi liv åt, i denna period av återfödelse?  

ladychapel1.  Den första aspekten av essensen ´Mary Line´

Essensen ´Mary Line´ skapades dagen efter ´Initiation´, efter en hel sol- och måncykel. Den skapades i ”the Mary Chapel” i det fulla flödet av jordenergin, Mary i Glastonbury Abbey.

Denna essens är väldigt speciell, då den inte gavs på det gamla vanliga sättet, via mitt medvetande, utan den skapades genom en kvinnas hjärta. De facto var det hon som tog initiativet till den. Hon drevs att fråga efter den så jag satte upp processen och tog ett steg tillbaka för att beskåda hur allt utvecklades mitt framför altaret i the Mary Chapel, djupt under marknivån, i Moder Jords livmoder.

 Att vara havande med ett barn

Samtidigt som jag observerade hur kärlek och ljus flödade genom det heliga Mary Chapel, stod kvinnan tyst och i djup vördnad i detta ögonblick av frid och hon öppnade sitt hjärta för universum. Den ström av energi som utgör Mary Line flödade genom vattnet i essensen och vibrationen ansamlades i flaskan, den flödade vidare genom kvinnans hjärta och kopplade henne till Ljuset i landskapet. I detta ögonblick skedde initieringen och hon ”blev havande” med essensen ´Mary Line´. Hon blev bärare av födelsen av nästa fas i den mänskliga utvecklingen. Hon blev bärare av ett annat frö av Ljus. Renheten i detta ögonblick är obeskrivbar, men denna sorts initiering kan endast ske i sådan renhet. Det var renheten i hennes hjärta som tillät denna essens att tas emot å våra vägnar.

Woman with EssenceNär hon väl startade denna process, startade processen inom henne och det är alltid så det sker. När du öppnar Universum, öppnar Universum dig. Det är lagen om reflektion. 

Vi blev alla havande med Ljusets frö genom essensen ´Initiering´, och nu när vi tar essensen ´Mary Line´ kommer detta Ljusets frö att befruktas, och ur denna befruktning kommer ett barn att födas. Hon kommer att vara feminin, och hon kommer att ledas av Ljuset från Mary Line-essensen, ur det havande rena hjärtat i kvinnan. 

Denna kvinna för nu fram barnet för ass att vårda och älska. Ett barns levande väsen finns i essensen ´Mary Line´. När du tar essensen ´Mary Line´ kommer barnet av feminint medvetande att börja växa i ditt hjärta, eftersom ett frö av Ljus befruktar ett annat.

Essensen ´Mary Line´ kunde endast födas genom en kvinna, genom en kvinnas hjärta och själ. Den kunde endast födas ur en feminin linje och ur en kvinnas cellminnen och historia genom tiden.

Vi är alla havande med Ljus

Essensen ´Initiation´ gav dig ett frö, och essensen ´Mary Line´ befruktar det och påbörjar födelseprocessen, där det Gudomliga HON kommer att födas i ditt hjärta. Detta stadie av gudomlighet är motsatsen till det maskulina Kristus-ljuset, som också finns i hjärtat på alla personer.

På samma sätt som vi vet att källan till det maskulina Ljuset finns inom oss alla, så är inte heller detta Ljus bara en enhet, utan det innehåller samtliga aspekter av det Gudomligt Feminina. Hon är det maskulinas partner. Hon fullföljer och slutför ditt hjärtas historia, som just nu bara innehåller maskulint Ljus. Från det ögonblick du tar denna essens kommer detta andra Ljus att börja brinna klart inom dig.

Det nya barnet är födelsen av vår nya tidsålder. Hon är den aspekt som saknas i den tidsålder vi nu lämnar bakom oss. Hon erbjuder dig ett tillstånd där du kan växa genom balans till fulländning av ditt hjärta.

2.  Andra aspekten av essensen ´Mary Line´

Denna essens för med sig befogenheter i form av en historia. Det är världens historia. Det är historien från allt som varit. Det är ett bibliotek lika stort som det Akashiska arkivet. Ja, allt finns i denna lilla flaska. Låt oss säga att denna essens är en nyckel till detta stora bibliotek och när du tagit essensen kommer dörren att vara helt öppen.

Vad finns i detta bibliotek?

För dig innehåller detta bibliotek mänsklighetens sanning. Den innehåller sanningen om allt som någonsin varit och allt som någonsin kommer att vara.  

På varje sida av boken finns två berättelser:

Den ena är den som beskriver förstörelse, ödeläggelse och undergång och den andra är berättelsen om skapelse och tillväxt.

Den ena är fylld av ilska, förtvivlan, rädsla, hat och sorg medan den andra är fylld av mod, lycka, hopp, glädje och kärlek.

På varje sida ges du ett val. Du väljer ur vilken motsats du skapar. Du ges Guds makt att välja. Du väljer livet, eller inte livet – valet av skapelse eller inte skapelse.

Detta är stort, eller hur? Vågar du öppna dörren till detta bibliotek? Nå, förr eller senare kommer du inte att ha något val, för vid någon punkt på din evolutionära väg kommer du att tvingas öppna dörren för att se sanningen om vem du verkligen är, då det finns inspelat och återspeglat på varje sida i boken. Jag har sett de här sidorna vad gäller mitt eget liv och det har varit något av en resa att navigera igenom dem, men här blir vi nu erbjudna att ta en annan väg, baserad på den stora gåva som vi erbjuds genom essensen ´Mary Line´.

Vi erbjuds ett val att tillåta detta nya barn av feminin kärlek och omvårdnad att växa i våra hjärtan, så att vi kan bli mjukare och ta bättre hand om vår värld.

3.  Tredje aspekten av essensen ´Mary Line´

Det finns ytterligare en aspekt av denna nyckel till transformation i essensen Mary Line.

Att vara av Davids ätt:

Mary Line ger oss alla gudomligheten från Moder Jords medvetande, då den flödar genom jordlinjen Mary Line. Du kan stå på den plats där den skapades, framför altaret i Mary Chapel i Glastonbury Chapel, på den plats där den gamla kyrkan byggdes av Joseph från Arimathea till minnet av hans systerson Yeshua ben Joseph, också känd som Jesus.

Den för inte bara fram den heliga Moder Jord genom dig, utan den knyter dig också till Davids ätt, genom Moder Maria, Jesus mamma.

jesus_mariaDen tar dig till födelsen av Tidens stora cykel.

Denna essens för fram Marias ätt, modern till pojken Jesus, född av Davids ätt, framförare av ljus och sanning. Det är denna jungfruliga vibration som fick besök av ängeln Gabriel och ett Ljusets frö planterades i Marias livmoder, vilket skulle ge upphov till en man som genom sina läror skulle erbjuda världen frälsning. Denna essens bär alla dessa kvaliteter. Den är enastående, den öppnar dörren för dig att stiga in i Marias ätt och den öppnar Marias ätt i ditt hjärta. 

Detta kanske låter väl religiöst, men det är det inte. Det är bara sanningen om det mest gudomliga av alla gudomliga feminina energier som någonsin gått på vår jorden. Du får allt detta nu, du erbjuds en nyckel till pånyttfödandet av det gudomligt feminina inom dig och en nyckel för att knyta an till Moder Jord likaså.

På väg mot fulländning

Låt oss ha lite roligt med siffror för ett ögonblick. Vi fick essensen ´Initiation´ den 27 juli och den 27 juli gavs readingen till essensen ´Mary Line´ Inom nummerologin blir står 2+7 = 9 för fulländning.

Om vi tar dessa datum 27 vilka båda blir 9, så får vi 9+9 = 18 och 1+8 = 9, så hur vi än vänder på detta kommer vi till fulländning.

28 september fick jag det sista av Guidningen och gjorde den färdig. Det är 63 dagar sedan jag befann mig på Glastonbury Tor. 6+3 = 9.

Vårt startdatum för denna essens är 8 oktober.

Den 8e dagen i den 10e månaden. 8+10 = 18 och 1+8 = 9.

Om vi tar 2013 kan vi räkna fram 33 vilket var åldern på Jesus när han lämnade världen, och 2013 är också första året för accelerationen när det gäller Kristi återkomst dvs pånyttfödandet av Kristusmedvetandet inom oss.

Jag tänkte att jag skulle ge er detta också när vi nu leker med siffror. J

Summering

Budskapet är helt enkelt att denna essens ´Mary Line´kan ta dig till en plats av fulländning inom dig. Den kommer att föda fram Ljuset av de feminina aspekterna i ditt hjärta. Den erbjuder dig en del du nu saknar helt och hållet inom dig. Den öppnar kvinnlig kärlek i ditt hjärta. 

Om du är kvinna, då öppnar den dig för de djupare delarna inom dig, de delar som varit utrotade eller gömda i århundraden. Den erbjuder dig att börja uppleva Gudinnan i det allra innersta av ditt varande.

Kvinnans djupa identitet har varit gömd alldeles för länge. Jag är säker på att många kvinnor undrar vem de är och varför de är här, därför att detta djupa ljus helt har förmörkats i deras hjärtan. Nu är tiden för uppvaknande och denna essens är en nyckel för att slutföra denna födelseprocess. Den kommer att hjälpa kvinnor att finna sin identitet genom att föda fram detta Ljus inom dem.

Om du är man kommer denna essens att öppna dina ögon och göra det möjligt för dig att känna en kvinnas hjärta.

Och, det viktigaste av allt, den öppnar ditt hjärta till hela linjen och historien av det feminina och den tillåter dig att känna vad du saknat de gångna tusentals åren. Det är omöjligt att veta vad det är du missat om du aldrig känt smaken av det, men när du väl smakat något för första gången och det är underbart, vill du då inte ha mer? Det är precis så det är med de feminina energierna. När du väl smakat på dem, vill du inget annat än få tillgång till dem i ditt liv, och sanningen är att du bara är halv utan dem.

Du har ingen aning om vad du missar tills du finner modet att öppna dig själv för att ta emot dem, och här har mänskligheten en hel del att göra vad gäller att ta emot och omfamna sanningen när det gäller de feminina energierna. Denna essens är en start punkt. Den innehåller enorm potential. Kommer du att tillåta detta att födas inom dig? Har du tillräckligt med mod?

Att bära ett Ljus av renhet

Denna essens bär till oss en sådan djup kärlek du aldrig tidigare känt eller skådat och den öppnar sig för oss nu, i födelsen av den nya tidsåldern.

Tillåt denna essens att ta hand om dig. Finn stillheten så du kan ta dig till en plats där du kan känna hur den ger dig kärlek och kom ihåg att den endast kan komma till oss vid ett givet ögonblick… När en kvinna med sådan inre renhet stod i det heliga Mary Chapel i Glastonbury Abbey och bad om en essens från the Mary Line. Jag är helt övertygad om att hon inte hade en aning om vad som skulle komma till henne, genom hennes hjärta till förmån för resten av mänskligheten.

Var försiktig med vad du ber om. 🙂

I största kärlek och välsignelse

Dave.

.