Sweden1

 

 

 

Det mänskliga tillståndet – en möjlighet

Vad menar vi med det mänskliga tillståndet? Vad är det mänskliga tillståndet?

Universums beskaffenhet är inget annat än ständig expansion och då vi har en god och klok maxim som säger “så som ovan – så ock nedan” så vore det väl självklart att anse det mänskliga tillståndet vara ett av ständig expansion.

Nästa fråga är: Expansion av vadå?

För många människor verkar detta gälla expansion av den fysiska kroppen på deras resa genom livet; eller expansion av mängden egendomar; eller expansion av deras bank konto; eller expansion av tillgångar. Universums spel sett ur ett större perspektiv visar att inget av allt detta kommer att ta dig dit du är på väg, även om det är sant att du med all säkerhet kommer att ges en del användbara lärdomar längs vägen.

Nu säger vi inte att pengar eller finansiell välfärd inte skulle vara ett användbart verktyg i en värld som förlitar sig på dess värde för att få saker och ting utförda. Pengar är efter allt nödvändigt och ett enkelt och användbart medel för utbyte så att man kan få tillgång till det man behöver för att uppfylla visa delar av ens resa, men det är på inga sätt nödvändigt för resan som sådan. Hur som helst, vi tänker inte gå in i argumentation här vad gäller att ha pengar kontra att inte ha pengar.

Så vad är det vi ska lägga kraft på att expandera

Expansionen vi pratar om är expansion av hjärtat. Inte sinnet för det är bara bortkastad tid, utan expansion av hjärtat så att du kan se vart du faktiskt är på väg med ditt liv, istället för att helt blint driva fram utan någon som helst aning om ditt mål. Hur bortkastat är inte ditt liv om du plötsligt en dag vaknar upp, framme vid slutet på vägen, för att där inse att allt du gjort inte haft någon som helst inverkan på din själv växt och utveckling?

Därför ska vi, den här fina junidagen, ställa en fråga till er. Vad gjorde ni hela förra året för att expandera och öppna era hjärtan?

Vårt universum expanderar och förändras varje sekund, men innebär det att ditt mänskliga tillstånd tillåter dig att följa den universella trenden, eller innebär ditt mänskliga tillstånd att du går upp varje morgon för att fortsätta din blinda resa till ingenstans?

Har du en plan för att expandera ditt hjärta?

Har du någonsin ställt dig själv frågan, varför en del människor har expanderad medvetenhet och medial klarsynthet, medan det finns andra som inte har det? Svaret på denna fråga är att det finns de som gjort mycket arbete med sig själva för att öppna sina hjärtan och resultatet är framhävd medvetenhet, större uppkoppling och förmåga att bära kärlek och ljus i sina hjärtan.

Ljusöverföring

Vi kommer väldigt snart att fira solens rörelse då den når sin årliga cykels nordligaste punkt. För vår lilla blå planet infaller detta vid midsommar i norr och midvinter i söder. Detta är en brytpunkt dår den stora kärnreaktorn på himmelen vänder i andra riktningen. När den vänder och passerar söderut över vår världs ansikte badar den oss nordbor i strålar av kärleksfull värme och gör samtidigt så att allt växer och frodas, medan det på södra halvklotet är dags att förbereda sig för vårens ankomst, göra planer och fundera över vad du ska göra med ditt liv det kommande året.

En nyckel till transformation och för att hjälpa dig komma i synk med sanningen i ögonblicket

Det stora universella medvetandet erbjuder dig en nyckel till transformation, en fint utformad essens för att hjälpa dig expandera ditt hjärta. En välsignelse på flaska. Ett enkelt glas fyllt av kärlek.

Nyckeln till detta sommar/vinter solstånd är essensen Extreme Forgiveness

För dem av er som önskar ta ett nästa steg i era liv efter det att Ljusöverföringen är avslutad, är detta en essens ni kan använda er av under de kommande fyra veckorna för att se hr den talar till era hjärtan vad gäller att ändra gamla mönster och för att bli mer synkade med den universella gudomliga planen.

______________________________________________________________

Nyckeln – Extreme Forgiveness

Nyckelord: Att förlåta sig själv

Extreme Forgiveness fungerar lite som ”en kvast”. Den sopar ditt inre och yttre medvetande, och söker aktivt finna energier av olöst problematik du inte har förlåtit dig själv för, och det kan gälla det här livet lika väl som tidigare liv.

Det är väldigt vanligt att vi hör oss själva säga; ”Jag kan inte förlåta mig själv. Jag kan inte förlåta mig själv.” Essensen Extreme Forgiveness handlar främst om att förlåta sig själv.

Välsignelsen: Förlåta betyder att låta, tillåta… När vi förlåter en person låter förlåtelsen en välsignelse läggas över dem. Jag förlåter dig betyder – Jag välsignar dig och din överträdelse gör mig inte längre illa för jag låter, tillåter den att lämna mig.

Att förlåta sig själv är att tillåta sig själv att ta emot en välsignelse
Själva förlåtelsen ger upp bindningarna av förbittring eller smärta vi håller till oss själva och till andra. När vi säger, ”Jag förlåter dig,” betyder det att jag släpper taget om den förbittring eller smärtan som dina handlingar har orsakat mig. Det är mycket lättare att förlåta någon annan än att förlåta sig själv. Men det är när man förlåter sig själv som frigörelse från smärta och lidanden kan ske och sant läkande kan äga rum.

Det är i de djupaste delarna av självet denna ursprungliga smärta finns. Denna smärta omger den problematik vi bär på som vi inte förlåtit oss själva för. Om vi gör en annan person illa, så måste vi först förlåta oss själva, då detta är ett erkännande av att vi inte går emot det som är sanningen i vårt eget hjärta, för på en högre nivå eller själsnivå äger förlåtelse rum per automatik. Själen hyser inget agg, ingen energi och inga känslor. På en mänsklig nivå gör icke-förlåtelse att energi och smärta hålls kvar som en sorts karmisk påminnelse som pockar på din fysiska kropp till dess du hör problematiken bakom smärtan och ger den någon typ av uppmärksamhet.

Vi sårar ofta andra och orsakar andra smärta genom våra egna missförstånd och oförmåga att hantera livet. Livet kan vara svårt och smärtsamt och i vårt sökande efter oss själva, vårt mänskliga behov av att finna ro och lindring för våra slitna och söndertrasade känslor, blir det ofta så att vi oavsiktligt skadar andras känslor och gör andra känslomässigt illa.
När vi gör andra illa, gör vi oss själva illa genom reflektionen handlingen sänder tillbaka till oss själva samt vår oförmåga att hitta våra svar på ett lämpligare sätt. Var tacksam för din smärta då det är den som gör dig uppmärksam på problemet. Livstid efter livstid efter livstid har vi alla begått synd eller oriktiga handlingar mot andra; ibland omedvetet och ibland i allra högsta grad medvetet. Vi kan inte göra det ogjort, men vi kan försöka lära oss att svara an på ett annat sätt ifråga om hur vårt samvete känns i förhållande till vår förbittring.

För att smärtan ska lämna kroppen och hjärtat, så måste förlåtelse ske inom oss. Skuldkänslor och skamkänslor håller smärtan på plats. Skuld och skam används ofta som självskapade känslor och de drivs av våra känslor av ovärdighet och vår önskan att straffa oss själva. För att säkerställa att vi inte förlåter oss själva bibehåller skulden och skammen våra känslor av att inte vara värda att uppleva frihet från smärtan, att inte vara värda att känna oss älskade, att inte vara värda att vara älskade, att inte vara värda att älska oss själva. Vårt undermedvetna kan också använda kraften i skulden och skammen och vända det mot oss för att förstärka känslan av ovärdighet. Ovärdighet finns inom oss alla på någon nivå och det kan vara en väldigt aktiv kraft som hindrar oss från att läka och utvecklas. För att uppriktigt förlåta oss själva måste vi först och främst känna oss värda denna förlåtelse och vara beredda att släppa taget om smärtan samt acceptera gåvan i välsignelsen.

Extreme Forgiveness hjälper dig att finna din egen sanning; den hjälper dig att finna känslan inom dig av att vara värd detta; den hjälper dig att förlåta dig själv och därmed hjälper den dig att frigöra dig från inre smärta och turbulens orsakat av att du inte tillåtit dig att ta emot eller acceptera förlåtelsen.
I takt med att du lär dig att förlåta dig själv kommer reflektionen av denna förändring att göra andra fri från deras smärta och förlåtelsen blir därmed återgäldad.

För denna Ljusöverföring under Sommarsolståndet erbjuder vi alla en möjlighet att öppna era hjärtan och gee r själva förlåtelse genom nyckeln – Extreme Forgiveness.

Tillåt dig själv att expandera ditt hjärta; Universums gåva till dig.

Välsignelse och frid
David och guiderna

Översätt av Rosa Hultman:     hulta_rosa@hotmail.com