emeraldheartlight.comRosa Hultman,  Emerald Heart Elder, Teacher and organiser of the Omberg Retreat, shares her feelings and experiences during this powerful event.

___________________________________________________________

(Scroll down for English version)

.

 ” Jag blir aldrig densamme mer – den person jag var före Retreaten”

Det här är vad en av deltagarna sa till mig efter Retreaten och jag förstår vad personen menar.

Själv har jag haft samma känsla efter samtliga Emerald Heart Retreater jag deltagit i. De har förändrat mig, och den jag trott mig vara. De har gett mig ett nytt perspektiv på mig själv och denna Retreat på Omberg var inget undantag.

Skillnaden för mig den här gången var att jag blivit guidad att arrangera den, och till en början med skräckblandad förtjusning, men ju längre tiden gick blev jag medveten om hur buren jag blev och när vi väl var på plats stod det klart hur väl uttänkt allt var. Tidsschemat hölls inte, vår tidiga planering omkullkastades och i slutändan föll allt på plats på ett enastående sätt och kunde inte blivit bättre, som när Lynne under sin Shamanska resa på Hjässan ville gå djupare men blev guidad att stoppa, medan jag funderade över hur jag skulle kunna inleda min session vid Alvasta ruinen som jag kände var en djupare förberedelse i att nå kontakt med Moder Jord. Det ena gav det andra och vi blev guidade att leda deltagarna i var sin del av en komplett process utan att ens ha pratat med varandra om vad den andre tänkte göra under resan över Omberg.

Denna upplevelse har fördjupat min personliga tillit till Ljuset och allt det står för.

Initieringen och upplevelsen att ha en permanent förbindelse med Moder Jord fördjupas dag för dag, inte alls som ridigare upplevelser av tillfällig förbindelse under meditation och intoning till Moder jod. Nu finns den där hela tiden, som en puls, en våg, ett andetag mellan oss.

Ett andetag som bär mig, omfamnar mig och tar hand om mig och det börjar så sakteliga gå upp för mig att jag alltid kommer att få det jag någonsin behöver.

Jag kommer inte heller att bli densamme mer – den jag var före Retreaten.

Ett stort varmt Tack till alla som gjorde detta möjligt!   

English Version

” I will never be the same again – the person I was before the Retreat”

This is what one of the Participants said after the Retreat and I can fully understand what this person means.

I have had the same feeling after all Emerald Heart Retreats I have joined. It has been life changing and all I have believed myself to be has been changed. I have been given new perspectives and this Retreat at Mount Omberg was no exception.

The difference was that this time I was guided to host the Retreat, to begin with in joy mingled with terror, but as time moved on I could see how carried by the Light I was and at the Retreat it was so clear how well thought-out the Guidance came through. We did not follow the time schedule and we had to let go of some of the planning but in the end it all fell into place in an amazing way, like when Lynne was guiding us on the shamanic Journey at “the Crown” and wanted to go deeper but was stopped by Guidance while I at the same time did not know how to start my session at the Monastery ruin which I from the beginning felt would be a deep going preparation in connecting to Mother Earth. One gave the other and we were both guided in leading one part of a complete process without even knowing what the other part was planning to do on our journey on Mount Omberg.

This experience has deepened my personal trust in this amazing Light and all it stands for.

The initiation and experience of having a permanent connection to Mother Earth is being deepened day by day, not at all like earlier experiences from temporary connections during meditation or tuning into Mother Earth. From the day of the Initiation the connection is there all the time, like a pulse, a wave, a breath between us.

A breath that carries me, embraces me, nurtures me and I am just slowly beginning to realize that I will always be given all I ever will be needing.

I won´t be the same either – the person I was before the Retreat.

A big heartfelt Thank You to all that made this possible!