Christmas tree2

An Emerald Heart Christmas Message by Rosa Hultman

The holiday of Christmas is closing in and together with millions I am planning to celebrate the memory of the birth of baby Jesus through exchanging gifts with loved ones. We will be decorating the Christmas tree with glimmering electric stars and put our wrapped gifts under its branches, but to me this Christmas will be different from before because of how my work with the Light of the Emerald Heart has opened up my heart and consciousness.

Working with the Light of the Emerald Heart has made ready an inner manger in my heart and consciousness to behold the infinite baby Christ. So this Christmas I will prepare for the baby Christ by decorating a Christmas tree of universal love.

I will decorate the Christmas tree with stars containing humility and gratitude…

Under its branches I will put gifts of calmness, forgiveness, service, kindness, spiritual understanding and devotion…

I will wrap the gifts in my golden good will and bind them with the silver cord of my pure sincerity.

This morning in a vision He showed me that He only accepts the gifts of sacred soul-dreams. His acceptance of your sincere and sacred gift of the soul will be His greatest gift to you; for if He gives anything to anyone He gives nothing but Himself, and in giving Himself, He will make your heart big enough to hold Him; then your heart will throb with Christ in everything.    

May you have a very merry Christmas, and may you receive the greatest gift that anyone can wish for you – the perception of the Christ spirit in your own heart.

May you feel His presence on Christmas Day and every day throughout the new year.

Open your heart to this wonderful Christmas gift.

Allow the Light of the Emerald Heart to prepare a manger within your heart for the Christ to be born.

Let us rejoice and give thanks for this wonderful gift of Light.

I bless you with the Light of the Emerald Heart and with the Light of my heart.

Rosa Hultman – Elder of The Emerald Heart

Sweden

En julhälsning 

Julens högtid står för dörren och tillsammans med millioner andra planerar jag att fira minnet av Jesu födelse genom att byta julklappar med nära och kära. Vi kommer att klä granen med glittrande elektriska ljusslingor och lägga inslagna paket under dess grenar, men för mig kommer denna julen att vara annorlunda på grund av mitt arbete med Ljuset från the Emerald Heart och hur det har öppnat mitt hjärta och mitt medvetande.

Arbetet med Ljuset från the Emerald Heart har förberett en krubba i mitt hjärta och medvetande där jag kan skåda det gudomliga Kristusbarnet. Därför kommer jag att till denna julen klä en julgran av universell kärlek. Jag kommer att dekorera julgranen med ljus av ödmjukhet och tacksamhet, och under dess grenar kommer jag att lägga gåvor av stillhet, förlåtelse, tjänande, vänlighet, andlig förståelse och hängivenhet. Jag kommer att slå in mina gåvor i gyllene välvilja och med silversnören av ren ärlighet.     

Denna morgon visade Han mig i en syn att Han bara accepterar heliga gåvor sprungna ur vår själs drömmar och hans emottagande av dessa våra heliga själsgåvor är den största gåva vi kan få av Honom; för om Han ger någonting till någon ger Han inget mindre än sig själv och genom att ge sig själv kommer Han att göra hjärtat stort nog att ta emot och hålla Honom; och det är då hjärtan kommer att slå i takt med Kristus i allt som är.   

Med detta önskar jag dig en riktigt God Jul, och jag hoppas du får den största gåva någon kan ge dig – upplevelsen av Kristi anda i ditt hjärta. Må du känna hans närvaro på julafton och under alla dagar det kommande nya året. Öppna ditt hjärta för denna underbara julgåva. Tillåt Ljuset från the Emerald Heart att ställa i ordning en krubba i ditt hjärta där Kristusbarnet kan födas. Låt oss glädjas och visa tacksamhet över denna helt underbara Ljusets gåva.  

Jag välsignar dig med Ljuset från the Emerald Heart och med Ljuset från mitt hjärta

Rosa