Rosa HultmanEmerald Heart Elder, Rosa Hultman, shares with the Blog a timely and poignant piece, pointing us in the direction of our true Selves.

It seems a Divine coincidence that this message corresponds with the Equinox Emerald Heart Light Transmission and connecting to the Light over the next  three days could not be easier.     (For English scroll down)

_____________________________________________________________

Syftet med livet 

Syftet med livet, inkluderat syftet med vårt mänskliga liv är utvecklingen av vårt medvetande. Målet med vår mänskliga existens är att bli så mänskliga som möjligt, att inse och ta fram den fulla potential som finns inneboende i våra mänskliga förutsättningar.

Jag ser mig själv som en individualiserad del av en livs-ström med ett ständigt evigt flöde mot högre och högre nivåer av medvetande. Denna livs-ström bygger sig olika personligheter som farkoster för detta flöde av medvetande och jag precis som alla er är en av dessa tillfälliga farkoster. Målet med denna livs-ström på den nivå vi befinner oss är att utveckla denna personlighet så att den fullt ut kan uttrycka den själ denna farkost bär på.  

För att fullt ut utrycka denna själ måste slöjor av karma och alla lager av mörker,splittring och slagg försvinna. När dessa lager sedan blivit transformerade har vi förmågan att se med insidan – vi INSER !!

Lärare från olika spirituella läror delar alla med sig av sina insikter – det de sett med inre ögon, och de hjälper sina elever att nå en egen erfarenhet.

Mina ord kommer inte att ge er någon erfarenhet. Mina ord kan endast visa er hur ni ska bära er åt för att få en sådan erfarenhet.

 

Så min uppmaning till er alla idag är: 

Tillåt dig själv att inse din sanning genom Ljuset från the Emerald Heart 

Jag välsignar dig med Ljuset från min Själ / Rosa

 

*

 The Purpose of Life

The purpose of life, including our human life is the evolution of consciousness. The aim of our human existence is to become as fully human as possible, to realise or make real the full potential that is inherent in our human condition.

I see myself as part of an individualised life-stream that flows eternally towards increasingly higher levels of consciousness. This life-stream builds itself different personalities as vehicles for its flow of consciousness and I as well as all of you, are one of these temporary vehicles.

The aim of the life-stream at this level is to develop a vehicle and personality that allows the full expression of the soul it carries. 

To allow the full expression of the soul, the veil of karma and the layers of darkness, dross and debris need to go. We see with real eyes when those layers are transformed – we REALISE !!

Teachers of different spiritual paths all share what they have realised – what they have seen with real eyes. They help their students to get an experience of their own.

My words will not give you any experience. My words can only point out the direction how to get such an experience.

 So my request to you all today is:

 Allow yourself to experience your truth by connecting to the Light of the Emerald Heart.

I bless you with the Light of my Soul / Rosa

 *